HomeO firmieProdukty i usługiPomocCennik połączeńKontakt z namiMoje konto

  FAQ  | Podłączenie do EuroTELEFON | Konfiguracja sprzętu | Funkcje | Zasady sprzedaży | Gwarancja | Wymagania
Planet VIP-156

 

Jest to tani, mały, ale świetnie działający adapter VoIP pozwalający na przyłączenie dowolnego standardowego lub bezprzewodowego telefonu do sieci telefonicznej VoIP. Adapter można podłączyć do sieci wewnętrznej posiadającej serwer DHCP, lub bezpośrednio do modemu kablowego lub (A)DSL.  Po wyjęciu z pudełka telefon jest ustawiony do pracy ze stałym adresem IP: 192.168.0.1.

W tej instrukcji pokażemy jak skonfigurować adapter do pracy w wewnętrznej sieci zorganizowanej przy pomocy routera z serwerem DHCP.

Jeśli podłączasz telefon do swojego routera z serwerem DHCP nadającym numery IP w Twojej wewnętrznej sieci, będzie konieczne przestawienie telefonu do pracy w trybie automatycznego pobierania numeru IP. Operacja zmiany sposobu ustalania numeru IP w telefonie jest bardzo prosta.

Krok nr 1

Podłącz dowolny telefon analogowy z funkcją wybierania tonowego. Włącz zasilanie adaptera.

Podnieś słuchawkę telefonu i wybierz numer #111#.  Odłóż słuchawkę. Adapter został przestawiony w tryb pobierania adresu IP z serwera DHCP.

Podnieś ponownie słuchawkę i wybierz numer #120#. Usłyszysz w słuchawce numer IP, jakim obecnie posługuje się adapter VIP-156. Zanotuj sobie ten numer.


Krok nr 2

Uruchom w komputerze podłączonym do tego samego routera, przeglądarkę internetową i w polu Adres wpisz : '//xxx.xxx.xxx.xxx', gdzie "xxx.xxx.xxx.xxx' oznacza numer IP jaki odczytano z adaptera. Potwierdź klawiszem ENTER.

Pokarze się okno logowania.:

W polu 'User Name' wpisz 'root' i potwierdź klawiszem ENTER.

Zobaczysz stronę konfiguracyjną adaptera VIP-156.


Krok nr 3

Po najechaniu myszką na opcję 'Network' w menu po lewej stronie, wybierz  funkcję 'Network Settings'. Pokaże się plansza konfiguracji opcji sieciowych.

Jeśli pola DNS Server 1 i DNS Server 2 są puste, wpisz wartości jak powyżej. Kliknij przycisk 'Submit'.


Krok nr 4

Po najechaniu myszką na opcję 'SIP Settings' w menu po lewej stronie, wybierz  funkcję 'Service Domain'. Pokaże się plansza konfiguracji dostępu do serwera SIP, Można zdefiniować dostęp do 3 różnych serwerów SIP. Poniżej pokazujemy sposób konfiguracji do serwera EuroTELEFON.


W polu 'Display Name' i 'Line Number'  wpisz numer VN (lub DID, jeśli go posiadasz).

oraz 'Register Namet' wpisz numer VN otrzymany wraz z informacją o koncie, przy jego założeniu.

W polu 'Register Password' wpisz hasło, które zostało przesłane wraz z informacją o koncie, przy jego założeniu.

W polu 'Proxy Serwer' i 'Outbound Proxy' wpisz 'sip.eurotelefon.eu'.

Potwierdź wszystko przyciskiem 'Submit'.

 


Krok nr 5

Dokonaj innych konfiguracji adaptera zgodnie ze swoimi potrzebami i na koniec kliknij na 'Save & Reboot'. Zamknij przeglądarkę.


Krok nr 5

Po ponownym wystartowaniu, adapter VIP-156 jest gotowy do pracy. Możesz dzwonić.

Top