HomeO firmieProdukty i usługiPomocCennik połączeńKontakt z namiMoje konto

  FAQ  | Podłączenie do EuroTELEFON | Konfiguracja sprzętu | Funkcje | Zasady sprzedaży | Gwarancja | Wymagania
Planet VIP-150T

 

Jest to bardzo dobrze zbudowany telefon IP z możliwością jednoczesnego podłączenia i obsługiwania linii standardowej (PSTN).  Telefon można podłączyć do sieci wewnętrznej posiadającej serwer DHCP, lub bezpośrednio do modemu kablowego lub (A)DSL.  Po wyjęciu z pudełka telefon jest ustawiony do pracy w trybie Peer to Peer oraz ze stałym adresem IP.

W tej instrukcji pokażemy jak skonfigurować telefon do pracy w wewnętrznej sieci zorganizowanej przy pomocy routera z serwerem DHCP.

Jeśli podłączasz telefon do swojego routera z serwerem DHCP nadającym numery IP w Twojej wewnętrznej sieci, będzie konieczne przestawienie telefonu do pracy w trybie automatycznego pobierania numeru IP. Operacja zmiany sposobu ustalania numeru IP w telefonie jest bardzo prosta.

Krok nr 1

Naciśnij na telefonie przycisk oznaczony symbolem Æ. Na wyświetlaczu pokaże się menu telefonu. Naciskaj przycisk  Æ dotąd, aż w pierwszym wierszu pokaże się '>5. Network'. Teraz naciśnij przycisk OK. Naciśnij ponownie przycisk  Æ, tak by w pierwszym wierszu pokazał się napis '>2. Network Mode' .  Potwierdź przyciskiem OK.

Teraz przyciskami oznaczonymi symbolami Å i Æ wybierz opcję DHCP. Na wyświetlaczu opcja ta powinna być oznaczona symbolem '>' jako '>DHCP'. Naciśnij przycisk OK. Teraz naciskaj przycisk oznaczony symbolem 'C',. aż wyjdziesz z menu. Telefon zrestaruje się.

Po jego restarcie ponownie wejdź do menu w sposób opisany wyżej i wybierz opcję >5. Network', potwierdź przyciskiem OK. Zobaczysz opcję '>1. Information'. Potwierdź przyciskiem OK, naciśnij przycisk Æ. Teraz widzisz numer IP, jakim posługuje się telefon. Zapisz go i przyciskiem 'C' wyjdź z menu.


Krok nr 2

Uruchom w komputerze podłączonym do tego samego routera, przeglądarkę internetową i w polu Adres wpisz : '//xxx.xxx.xxx.xxx', gdzie "xxx.xxx.xxx.xxx' oznacza numer IP jaki odczytano z telefonu. Potwierdź klawiszem ENTER.

Pokarze się okno logowania.:

W polu 'Nazwa użytkownika' wpisz 'root' i potwierdź klawiszem ENTER.

Zobaczysz stronę konfiguracyjną telefonu VIP-150T.


Krok nr 3

Kliknij z lewej strony na 'SIP Configuration' . Zobaczysz planszę konfiguracji połączenia z serwerem SIP, którą wypełnij jak na ponższym zdjęciu.

W polu 'Proxy Serwer' i 'Outbound Proxy' wpisz numer IP:
62.213.200.149
(jednakowy w obu polach).

W polu 'Line Number' wpisz numer VN (lub DID, jeśli go posiadasz).

oraz 'Line Account' wpisz numer VN otrzymany wraz z informacją o koncie, przy jego założeniu.

W polu 'Line Password' wpisz hasło, które zostało przesłane wraz z informacją o koncie, przy jego założeniu.

Potwierdź wszystko przyciskiem 'DONE'.

 


Krok nr 4

Dokonaj innych konfiguracji telefonu zgodnie ze swoimi potrzebami i na koniec kliknij na 'Reboot'. Zamknij przeglądarkę.


Krok nr 5

Po ponownym wystartowaniu, telefon jest gotowy do pracy. Możesz dzwonić.

Top